AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
KOSZTY DOŻYWIANIA PAŹDZIERNIK ZUPA - 30,80 II DANIE - 61,60 OBIAD - 92,40

Kadra

Ewa Kopacz

Funkcja: Dyrekcja

Ewa Brudniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Bodzek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Walatek

Funkcja: Nauczyciel

Teresa Michalska

Funkcja: Nauczyciel

doradca - metodyk, ekspert,
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Monika Firlej

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Elżbieta Marszałek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Wychowawca

Piotr Jaroszek

Funkcja: Nauczyciel

Dariusz Kudzia

Funkcja: Nauczyciel

Urszula Ostrowska

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Dorota Kowalczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Knapek

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel, Wychowawca

Krystyna Płonka-Ryczan

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Witold Bulik

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Bąk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marta Karczewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

o. Krzysztof Jackiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Katecheta

Anna Gowin

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Kałucka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Kacper Cyganek

Funkcja: Nauczyciel

Anna Kuźlik - Barańska

Funkcja: Nauczyciel

Paweł Roczyna

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Cebrat

Funkcja: Administracja

Agnieszka Duc

Funkcja: Administracja

sekretarz szkoły

Lidia Mydlarz

Funkcja: Administracja

intendent

Celina Talik

Funkcja: Pracownik obsługi

Ludwika Małysiak

Funkcja: Pracownik obsługi

Danuta Pyclik

Funkcja: Pracownik obsługi

Marek Brudniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Teresa Błachut

Funkcja: Pracownik obsługi

Diana Pyjas-Biegun

Funkcja: Logopeda

Krystyna Krzak

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Kwiecińska - Włodyczko

Funkcja: Nauczyciel

Anna Rzeszótko

Funkcja: Nauczyciel