KOSZTY DOŻYWIANIA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK   ZUPA - 24,20 II DANIE - 52,80 OBIAD - 77,00

Kadra

Ewa Kopacz

Funkcja: Dyrekcja

Ewa Brudniak

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Bodzek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Walatek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Teresa Michalska

Funkcja: Nauczyciel

doradca - metodyk, ekspert

Stanisława Harędzińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Marszałek

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel, Wychowawca

Piotr Jaroszek

Funkcja: Nauczyciel

Dariusz Kudzia

Funkcja: Nauczyciel

Urszula Ostrowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Pedagog

Dorota Kowalczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Agnieszka Knapek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

Krystyna Płonka-Ryczan

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Witold Bulik

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Bąk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marta Karczewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

o. Krzysztof Jackiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Katecheta

Anna Gowin

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Elżbieta Kałucka

Funkcja: Nauczyciel

Zofia Kastelik

Funkcja: Nauczyciel

Kacper Cyganek

Funkcja: Nauczyciel

Anna Kuźlik

Funkcja: Nauczyciel

Paweł Roczyna

Funkcja: Nauczyciel

Stanisława Talik

Funkcja: Pracownik obsługi

Agnieszka Duc

Funkcja: Administracja

sekretarz szkoły

Lidia Mydlarz

Funkcja: Administracja

intendent

Celina Talik

Funkcja: Pracownik obsługi

Ludwika Małysiak

Funkcja: Pracownik obsługi

Danuta Pyclik

Funkcja: Pracownik obsługi

Marek Brudniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Teresa Błachut

Funkcja: Pracownik obsługi