AAA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
KOSZTY DOŻYWIANIA PAŹDZIERNIK ZUPA - 30,80 II DANIE - 61,60 OBIAD - 92,40

Książki Naszych Marzeń

 

W miesiącu lutym biblioteka szkolna w Rychwałdzie rozpoczyna realizację  programu rządowego „Książki naszych marzeń”.  To nowe przedsięwzięcie MEN-u, które ma na celu poprawić kondycję czytelniczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

 

    Zainteresowania czytelnicze wzbogacają życie człowieka, stają się elementem twórczym jego osobowości, a poszerzając jego sferę poznawczą,  dostarczają impulsów do rozwiązywania przeróżnych problemów. Rozpowszechnianie czytelnictwa to zadanie nie tylko  dla bibliotekarzy, ale i dla pedagogów - nauczycieli, wychowawców i  rodziców. Nie jest to zadanie łatwe. W czasach, w których żyjemy nastąpił ogromny postęp techniczny. Wszystko odbywa się w  zawrotnym tempie, następuje szybka wymiana informacji podawana najczęściej drogą medialną. W dobie komputerów, telewizji, kina,  wszechobecnego pośpiechu, warto zastanowić się nad rolą książki we  współczesnym życiu człowieka i czynić starania by było na nią miejsce i czas, by  nie stała się przebrzmiałą oznaką minionych epok.

 

Do naszej biblioteki zakupiono 105 pozycji książkowych dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. Prosimy rodziców o zachęcanie dzieci do wypożyczania książek.